103 v2

Metro de Nova York. La fotografia original ha estat retallada a partir de les recomanacions del @Karles23.