A través d’Applesfera he trobat aquest simpàtic vídeo d’una suposada lluita entre el Bill Gates i l’Steve Jobs dins de l’iWorld:

Molt bo el detall de l’iHouse xD