Sembla que els homes i les dones venim equipats amb configuracions diferents… Tot és qüestió dels perifèrics!

Gràcies Lauri 🙂