Aquests Efectes Òptics ànimats són impressionants. Estan basats en el llibre Magic Moving Images.

Mai havia vist objectes en 3D animats d’aquesta manera 😉