Via mail rebo aquests originals gràfics on es mostra l’evolució dels homes i les dones:

Evolució de les dones:
evolucio-dones

Evolució dels homes:

evolucio-homes